donderdag 13 december 2018, 09:56 door Security.nl

Bijna 10.000 mensen hebben het afgelopen jaar een privacyklacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend, zo heeft de toezichthouder vandaag bekendgemaakt. De meeste klachten gingen over zakelijke dienstverleners, it-bedrijven en de overheid.

Sinds 25 mei, met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kan iedereen bij de Autoriteit Persoonsgegevens een privacyklacht indienen. Het gaat in deze gevallen om situaties waar mensen vermoeden dat hun persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in strijd met de privacywet is.

De meeste klachten (32 procent) gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Zo krijgen mensen geen inzage in hun gegevens of vragen organisaties om een kopie van een identiteitsbewijs, voordat zij gegevens willen verwijderen. In veel gevallen is dit echter niet toegestaan. Ook kwamen er veel klachten binnen over organisaties die meer gegevens vragen dan nodig, zoals een brillenwinkel die bij het aanmaken van een account om een BSN vraagt.

41 procent van de binnengekomen privacyklachten gingen over zakelijke dienstverleners, gevolgd door de it-sector (12 procent) en de overheid (10 procent). Bij zakelijke dienstverleners, zoals detailhandel en nutsbedrijven, en de it-sector gaan de klachten vooral over privacyrechten van mensen, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. De manier van gegevensverwerking was de voornaamste reden om over overheidsinstanties te klagen.

Optreden

De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat het zich vooral heeft gericht op het beëindigen van de mogelijke overtreding door voorlichting aan organisaties en het sturen op herstelmaatregelen. Zo zijn er bijvoorbeeld brieven verstuurd of gesprekken gevoerd waarin de normen werden uitgelegd. Daarnaast is de toezichthouder 11 onderzoeken gestart.