ICT maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van de bedrijfsvoering van elke organisatie. Zowel op technisch als operationeel vlak. ICT security is daarbij onmisbaar. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat inbreuken op de beveiliging voor 70 tot 85% afkomstig zijn uit de eigen omgeving, oftewel naar mensen te herleiden zijn. Dat hoeft niet opzettelijk te zijn. Vaak ligt de oorzaak bij onnadenkendheid of onwetendheid, zoals het oneigenlijk gebruik van systemen. Maar ook het verliezen van een laptop, USB-sticks met foute software, phishing en ransomware zijn bekende voorbeelden. Een belangrijke oorzaak is het niet hebben van de laatste security patches. De overige 15 tot 30% van de inbreuken komt van buitenaf, bijvoorbeeld van het internet.

Het security niveau optimaliseren en op hoog niveau houden

Wij helpen je organisatie en jou klanten bij het maken van deze keuzes. Met ons security platform kunnen wij inzichtelijk maken hoe de ICT-security van jouw organisatie en van je klanten er momenteel voorstaat en hoe deze verbeterd kan worden, totdat deze omgeving voldoet aan alle eisen en wensen.